23. jul, 2022

Maar waarom nu LAMMI?

Lammi is eigenlijk de samenvoeging van twee woorden “lam” en “ami”. “Ami” is afkomstig uit het Frans en betekent vriend. Het andere deel, namelijk “lam”, heeft twee betekenissen. Lam kan verwijzen naar het jong van een schaap, maar wordt ook gebruikt in de betekenis van “lam gaan van de drank”.

Lammi werd opgericht door twee jonge zaakvoerders, Siebe Meekers en Cédric Castro, die al jarenlang goede vrienden zijn. Die vriendschap is nu uitgemond in de opstart van “Lammi”.

Lammi is een jong, fris en uniek bedrijf in de markt van de alcoholische dranken. De jonge zaakvoerders gaan met veel enthousiasme en jeugdige moed de uitdaging aan.